Föreningen Projektor arbetar just nu med att möjliggöra fler upplagor av Begärets spelplats, men arbetar också parallellt med andra föreställningar.

Alla föreställningar bygger på Projektors koncept cinemaoke. Det är ett lekfullt och immersivt sätt att utforska och förkroppsliga känslor utifrån gemensamma erfarenheter upplevda genom film. Cinemaoke knyter på ett inkluderande sätt samman teori och praktik.

Vill du veta mer? Eller vill du samarbeta med oss? Hör av dig!

Annons